3 Üniversiteye Rektör Ataması Yapıldı

3 Üniversiteye Rektör Ataması Yapıldı:

ATAMA KARARI
Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından, Prof.Dr. Hayri COŞKUN yeniden atanmıştır.

21/1/2014
Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2014/2

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından, Prof.Dr. Ekrem YILDIZ yeniden atanmıştır.

21/1/2014
Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Başvurusu

Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Başvurusu:

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.
Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuru formu ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, 3 adet Fotoğraf ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı'na şahsen veya posta yolu ile başvuracaklardır.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu

İstanbul Gelişim Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu:

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARI

1. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

a. YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

· İşletme (Tezli / Tezsiz)

· Psikoloji (Tezli / Tezsiz)

· Klinik Psikoloji *

· Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezsiz)

· Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tezsiz)

· Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Tezsiz)

· Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi *

* YÖK onayından sonra açılacak olan programları temsil eder.

** İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezli / Tezsiz) hariç, diğer programlar 20 kişilik kontenjan dolması halinde açılacaktır.

b. DOKTORA PROGRAMLARI

· İşletme

2. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÖYP Bahar Dönemi Lisansüstü Eğitim Tercihleri Belli Oldu mu?

"Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller" kapsamında, 2547 sayılı Kanun'un 33/a maddesine göre atanan ve 674 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Statüleri 50/d olarak değiştirilen araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65 ve üstü olanların lisansüstü eğitim yapabilmesi için tercih işlemleri başlamıştır.

İlgili araştırma görevlileri tercihlerini Ocak 2018(saat 17:00) tarihine kadar yapabileceklerdir.

Tercih yapmak için tıklayınız.

ÖYP Tercih Takvimi Açıklandı mı?

"Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller" kapsamında, 2547 sayılı Kanun'un 33/a maddesi atanan araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65 ve üstünde olanların lisansüstü eğitim yapabilmesi için tercih işlemleri, belirtilen tarihler arasında Başkanlığımız resmi internet sitesi https://yoksis.yok.gov.tr/OYPUYG/ üzerinden yapılacaktır.

ÖYP Tercih Takvimi için Tıklayınız

Dikey Geçiş Yapanlar Burs veya Kredi Alabilir Mi?

Dikey Geçiş Yapanlar Burs veya Kredi Alabilir Mi?

Bir önlisans bölümünü bitirip DGS ile lisans bölümüne geçiş yapan öğrenciler Yurtkur’dan burs veya kredi alamamaktadırlar. Bu diğer alanlarla kıyaslandığında bir tür haksızlık yaratmaktadır. Çünkü Yurtkur lisans, önlisans ve yüksek lisans öğrencilerine istemeleri halinde kredi/burs veriyor.

Dikey geçiş yapanlara kredi/burs verilmemesinin nedeni ne ?
Bu neden KYK’nın yapması gereken bir değişikliktir aslında. KYK, lisans için okulunu 4 yılda bitirebilecek olan öğrencilere kredi/burs vermektedir. Dikey geçiş yapan adayların önceki öğrenimleriyle birlikte ve yönetmelikler gereği, okullarını 4 yılda bitirebilmeleri mümkün değildir

Ondokuz Mayıs Üniv. Sosyal Bil. Ens. Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu

Ondokuz Mayıs Üniv. Sosyal Bil. Ens. Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı Lisansüstü Yatay Geçiş kontenjanlar ve başvuru koşulları için tıklayın.

Ordu Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu

Ordu Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu:

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

"Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri ve Üniversitemiz yönetmeliklerine uygun olarak 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında önlisans diploma programlarına yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilerde aranacak nitelikler, gerekli belgeler, başvuru değerlendirme takvimi ve diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

Yatay Geçiş Başvuru Koşulları için tıklayın.

Kurumlararası ve Yurt Dışı Yatay Geçiş Kontenjanları

Bayburt Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu

Bayburt Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu:

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin Meslek Yüksekokulları Programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” uyarınca 2013-2014 Eğitim Yılı Bahar Yarıyılına Yatay Geçiş yolu ile öğrenci alınacaktır.

Kontenjanlar için tıklayınız.

Gerekli belgeler için tıklayınız.

Başvuru ve değerlendirme takvimi için tıklayınız.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

2013-2014 Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş İlanı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yatay Geçiş başvuru koşulları ve kontenjanlar için tıklayın.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yatay Geçiş başvuru koşulları ve kontenjanlar için tıklayın.

Bozok Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu (Güncel)

Bozok Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu (Güncel):

BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

FEN BİLİMLERİ ENSİTÜSÜ

2013-2014 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılı Yatay Geçiş yolu ile Lisansüstü öğrenci alım ilanı

Başvuru koşulları ve kontenjan için tıklayın.

KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ (ÖNLİSANS)

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında Üniversitemiz Önlisans derecesi verilen programların örgün eğitim ve ikinci eğitimlerine Kurumlar Arası Yatay Geçiş yoluyla öğrenci kabul edilecektir.

Başvuru koşulları ve kontenjanlar için tıklayın.

Celal Bayar Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu

Celal Bayar Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu:

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Üniversitemiz yönetmeliklerine uygun olarak 2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılında, üniversitemize yatay geçiş ile öğrenci kabul edilecektir.

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi için tıklayın.

Yatay Geçiş İçin Gerekli Koşullar için tıklayın.

Meslek Yüksekokulu Kontenjanları için tıklayın.

Dicle Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu

Dicle Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Üniversitemiz ÖNLİSANS normal ve ikinci öğretim (İÖ) programlarına yatay geçiş için öğrenci alınacaktır.

Başvuru şartları için tıklayın.

Kontenjanlar için tıklayın.

Giresun Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu

Giresun Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu:

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 9. Maddesi uyarınca 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları ve yatay geçiş kontenjanı istenilen programlara ait son dört yılın taban puanlarını gösterir tablo ile başvuru takvimi için tıklayınız

Muğla Sıtkı Koçman Üniv. Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu

Muğla Sıtkı Koçman Üniv. Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu:

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanları (Bahar YY)

Üniversitemize 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilere ilişkin kontenjanlar, kabul şartları, başvuru tarihleri ve gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.

A-BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular bütün belgeler tamamlanmış olarak Bahar Yarıyılı için 02-30 Ocak 2014 tarihleri arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin ilgili biriminin öğrenci işlerine yapılacaktır.

B-KABUL ŞARTLARI

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş