Ondokuz Mayıs Üniv. Sosyal Bil. Ens. Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu

Ondokuz Mayıs Üniv. Sosyal Bil. Ens. Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı Lisansüstü Yatay Geçiş kontenjanlar ve başvuru koşulları için tıklayın.

Ordu Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu

Ordu Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu:

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

"Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri ve Üniversitemiz yönetmeliklerine uygun olarak 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında önlisans diploma programlarına yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilerde aranacak nitelikler, gerekli belgeler, başvuru değerlendirme takvimi ve diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

Yatay Geçiş Başvuru Koşulları için tıklayın.

Kurumlararası ve Yurt Dışı Yatay Geçiş Kontenjanları

Bayburt Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu

Bayburt Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu:

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin Meslek Yüksekokulları Programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” uyarınca 2013-2014 Eğitim Yılı Bahar Yarıyılına Yatay Geçiş yolu ile öğrenci alınacaktır.

Kontenjanlar için tıklayınız.

Gerekli belgeler için tıklayınız.

Başvuru ve değerlendirme takvimi için tıklayınız.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

2013-2014 Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş İlanı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yatay Geçiş başvuru koşulları ve kontenjanlar için tıklayın.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yatay Geçiş başvuru koşulları ve kontenjanlar için tıklayın.

Bozok Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu (Güncel)

Bozok Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu (Güncel):

BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

FEN BİLİMLERİ ENSİTÜSÜ

2013-2014 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılı Yatay Geçiş yolu ile Lisansüstü öğrenci alım ilanı

Başvuru koşulları ve kontenjan için tıklayın.

KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ (ÖNLİSANS)

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında Üniversitemiz Önlisans derecesi verilen programların örgün eğitim ve ikinci eğitimlerine Kurumlar Arası Yatay Geçiş yoluyla öğrenci kabul edilecektir.

Başvuru koşulları ve kontenjanlar için tıklayın.

Celal Bayar Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu

Celal Bayar Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu:

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Üniversitemiz yönetmeliklerine uygun olarak 2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılında, üniversitemize yatay geçiş ile öğrenci kabul edilecektir.

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi için tıklayın.

Yatay Geçiş İçin Gerekli Koşullar için tıklayın.

Meslek Yüksekokulu Kontenjanları için tıklayın.

Dicle Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu

Dicle Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Üniversitemiz ÖNLİSANS normal ve ikinci öğretim (İÖ) programlarına yatay geçiş için öğrenci alınacaktır.

Başvuru şartları için tıklayın.

Kontenjanlar için tıklayın.

Giresun Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu

Giresun Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu:

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 9. Maddesi uyarınca 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları ve yatay geçiş kontenjanı istenilen programlara ait son dört yılın taban puanlarını gösterir tablo ile başvuru takvimi için tıklayınız

Muğla Sıtkı Koçman Üniv. Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu

Muğla Sıtkı Koçman Üniv. Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu:

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanları (Bahar YY)

Üniversitemize 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilere ilişkin kontenjanlar, kabul şartları, başvuru tarihleri ve gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.

A-BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular bütün belgeler tamamlanmış olarak Bahar Yarıyılı için 02-30 Ocak 2014 tarihleri arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin ilgili biriminin öğrenci işlerine yapılacaktır.

B-KABUL ŞARTLARI

Şırnak Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu

Şırnak Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu:

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

“Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında Üniversitemiz ÖNLİSANS normal ve ikinci öğretim (İÖ) programlarına yatay geçiş için başvuracak öğrencilerde aranacak koşullar, gerekli belgeler, son başvuru tarihleri ve kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.

A-BAŞVURU/DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI

Çankırı Karatekin Üniv. Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu

Çankırı Karatekin Üniv. Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu:

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Meslek Yüksekokulları (1. sınıf 2. yarıyıl) Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayın.

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi.
Başvuru Tarihi: 10 – 12 Şubat 2014
Sonuç İlan Tarihi: 14 Şubat 2014
Kesin Kayıt Tarihi: 19 – 20 Şubat 2014

Başvuru İçin Gerekli Belgeler.
1. Başvuru Dilekçesi
2. Öğrenci Not Çizelgesi (Transkript) (Aslı)
3. Öğrenci Belgesi (Aslı)
4. Ders İçerikleri (onaylı örneği)
5. Disiplin cezası alıp/almadığına ilişkin belge. (Aslı)
6. ÖSYS Sonuç Belgesi.

Dokuz Eylül Üniv. Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu

Dokuz Eylül Üniv. Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2013-2014 Öğretim yılı Bahar yarıyılı Ön Lisans Programları Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayın.

Yatay Geçiş başvuru koşulları, istenilen belgeler ve takvim için tıklayın.

Yurtdışı kontenjanından faydalanmak isteyen öğrencilerin dikkatine

Eskişehir Osmangazi Üniv. Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu

Eskişehir Osmangazi Üniv. Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ;

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2013-2014 Öğretim yılı Bahar yarıyılı Yatay Geçiş kontenjanları için tıklayın.

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2013-2014 Öğretim yılı Bahar yarıyılı Yatay Geçiş kontenjanları için tıklayın.

Üniversitemiz 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Önlisans Yurt İçi Ve Yurt Dışı Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Koşulları ve Kontenjanları için tıklayın.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniv. Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniv. Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu:

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

2013 – 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI VE KONTENJANLARI

“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak 2013-2014 Eğitim - Öğretim yılı bahar yarıyılında yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilerde aranılacak nitelikler, gerekli belgeler, başvuru tarihleri, ayrılan kontenjanlar ve diğer hususlar aşağıda belirlenmiştir.


GENEL HÜKÜMLER

Kilis 7 Aralık Üniv. Fen Bil. Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu

Kilis 7 Aralık Üniv. Fen Bil. Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu:

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü programlarına 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında öğrenci alınacaktır.

Anabilim Dalları, kontenjanlar, şartlar için tıklayın.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş