Dicle Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu

Dicle Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Üniversitemiz ÖNLİSANS normal ve ikinci öğretim (İÖ) programlarına yatay geçiş için öğrenci alınacaktır.

Başvuru şartları için tıklayın.

Kontenjanlar için tıklayın.

Giresun Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu

Giresun Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu:

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 9. Maddesi uyarınca 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları ve yatay geçiş kontenjanı istenilen programlara ait son dört yılın taban puanlarını gösterir tablo ile başvuru takvimi için tıklayınız

Muğla Sıtkı Koçman Üniv. Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu

Muğla Sıtkı Koçman Üniv. Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu:

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanları (Bahar YY)

Üniversitemize 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilere ilişkin kontenjanlar, kabul şartları, başvuru tarihleri ve gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.

A-BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular bütün belgeler tamamlanmış olarak Bahar Yarıyılı için 02-30 Ocak 2014 tarihleri arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin ilgili biriminin öğrenci işlerine yapılacaktır.

B-KABUL ŞARTLARI

Şırnak Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu

Şırnak Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu:

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

“Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında Üniversitemiz ÖNLİSANS normal ve ikinci öğretim (İÖ) programlarına yatay geçiş için başvuracak öğrencilerde aranacak koşullar, gerekli belgeler, son başvuru tarihleri ve kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.

A-BAŞVURU/DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI

Çankırı Karatekin Üniv. Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu

Çankırı Karatekin Üniv. Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu:

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Meslek Yüksekokulları (1. sınıf 2. yarıyıl) Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayın.

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi.
Başvuru Tarihi: 10 – 12 Şubat 2014
Sonuç İlan Tarihi: 14 Şubat 2014
Kesin Kayıt Tarihi: 19 – 20 Şubat 2014

Başvuru İçin Gerekli Belgeler.
1. Başvuru Dilekçesi
2. Öğrenci Not Çizelgesi (Transkript) (Aslı)
3. Öğrenci Belgesi (Aslı)
4. Ders İçerikleri (onaylı örneği)
5. Disiplin cezası alıp/almadığına ilişkin belge. (Aslı)
6. ÖSYS Sonuç Belgesi.

Dokuz Eylül Üniv. Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu

Dokuz Eylül Üniv. Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2013-2014 Öğretim yılı Bahar yarıyılı Ön Lisans Programları Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayın.

Yatay Geçiş başvuru koşulları, istenilen belgeler ve takvim için tıklayın.

Yurtdışı kontenjanından faydalanmak isteyen öğrencilerin dikkatine

Eskişehir Osmangazi Üniv. Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu

Eskişehir Osmangazi Üniv. Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ;

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2013-2014 Öğretim yılı Bahar yarıyılı Yatay Geçiş kontenjanları için tıklayın.

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2013-2014 Öğretim yılı Bahar yarıyılı Yatay Geçiş kontenjanları için tıklayın.

Üniversitemiz 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Önlisans Yurt İçi Ve Yurt Dışı Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Koşulları ve Kontenjanları için tıklayın.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniv. Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniv. Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu:

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

2013 – 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI VE KONTENJANLARI

“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak 2013-2014 Eğitim - Öğretim yılı bahar yarıyılında yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilerde aranılacak nitelikler, gerekli belgeler, başvuru tarihleri, ayrılan kontenjanlar ve diğer hususlar aşağıda belirlenmiştir.


GENEL HÜKÜMLER

Kilis 7 Aralık Üniv. Fen Bil. Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu

Kilis 7 Aralık Üniv. Fen Bil. Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu:

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü programlarına 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında öğrenci alınacaktır.

Anabilim Dalları, kontenjanlar, şartlar için tıklayın.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu:

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2013–2014 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Fen Bilimleri Enstitüsü’nün aşağıdaki anabilim dallarına tezli yükseklisans ve doktora eğitimi için öğrenci alınacaktır. Başvuru için gerekli bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

Programlar, Kontenjanlar ve Başvuru Şartları :

Başvuru İçin Adaylardan İstenen Belgeler:

* Öğrenim görmek istedikleri Anabilim ve Bilim Dalı’nı belirtir dilekçe (Enstitü web sayfasından alınabilir)

* Özgeçmiş

* Diploma veya mezuniyet belgesi (aslı veya onaylı örneği)

İstanbul Medeniyet Üniv. Sosyal Bil. Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu

İstanbul Medeniyet Üniv. Sosyal Bil. Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu:

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA İLİŞKİN

BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJAN İLANI

A- BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru Tarihleri :
20 – 31 Ocak 2014

Başvuru Adresi :
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kuzey Kampüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ünalan Mah. Ünalan Cad. D-100 Karayolu Yanyol 34700 Üsküdar/İSTANBUL
Tel: 0216-280 2345

B- SINAV VE KAYIT

Mülakat Tarihi 06 Şubat 2014
Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı 07 Şubat 2014
Kesin Kayıt Tarihi 10 – 14 Şubat 2014
Derslerin Başlaması 24 Şubat 2014
Derslerin Bitimi 30 Mayıs 2014

C- BAŞVURU KOŞULLARI

Fırat Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu

Fırat Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu:

FIRAT ÜNGVERSGTESG REKTÖRLÜĞÜNDEN

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılında Eğitim, Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin belirtilen programlarına, Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre yapılacak sınavla yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınacaktır.

Başvuru koşulları ve kontenjanlar için tıklayın.

Cumhuriyet Üniv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu (Güncel)

Cumhuriyet Üniv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu (Güncel):

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmenliği" hükümleri uyarınca 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılında öğrenci alınacaktır.

Başvuru şartları ve kontenjan için tıklayın.

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmenliği" hükümleri uyarınca 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılında öğrenci alınacaktır.

Başvuru şartları ve kontenjan için tıklayn.

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Celal Bayar Üniv. Yüksek Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu (Güncel)

Celal Bayar Üniv. Yüksek Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu (Güncel):

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı başında, kontenjanları belirtilen Anabilim Dallarına “Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin” ilgili maddeleri uyarınca Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır.

Başvuru koşulları ve kontenjanlar için tıklayın.

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı başında, aşağıda kontenjanları belirtilen Anabilim Dallarına “Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin” ilgili maddeleri uyarınca Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır .

Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Başvuru Sistemi

Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Başvuru Sistemi

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM:

Yunusemre Kampüsü
26470 ESKİŞEHİR

T: 0 (222) 335 0580
F: 0 (222) 335 3616

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği

22 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28654

Anadolu Üniversitesinden:
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş