Fırat Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu

Fırat Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu:

FIRAT ÜNGVERSGTESG REKTÖRLÜĞÜNDEN

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılında Eğitim, Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin belirtilen programlarına, Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre yapılacak sınavla yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınacaktır.

Başvuru koşulları ve kontenjanlar için tıklayın.

Cumhuriyet Üniv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu (Güncel)

Cumhuriyet Üniv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu (Güncel):

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmenliği" hükümleri uyarınca 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılında öğrenci alınacaktır.

Başvuru şartları ve kontenjan için tıklayın.

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmenliği" hükümleri uyarınca 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılında öğrenci alınacaktır.

Başvuru şartları ve kontenjan için tıklayn.

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Celal Bayar Üniv. Yüksek Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu (Güncel)

Celal Bayar Üniv. Yüksek Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu (Güncel):

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı başında, kontenjanları belirtilen Anabilim Dallarına “Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin” ilgili maddeleri uyarınca Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır.

Başvuru koşulları ve kontenjanlar için tıklayın.

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı başında, aşağıda kontenjanları belirtilen Anabilim Dallarına “Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin” ilgili maddeleri uyarınca Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır .

Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Başvuru Sistemi

Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Başvuru Sistemi

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM:

Yunusemre Kampüsü
26470 ESKİŞEHİR

T: 0 (222) 335 0580
F: 0 (222) 335 3616

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği

22 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28654

Anadolu Üniversitesinden:
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam

Anadolu Üniv. Sağlık Bil. Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu

Anadolu Üniv. Sağlık Bil. Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Fitoterapi Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile ilgili duyuru:

Fitoterapi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakognozi Anabilim Dalı programları dahilinde, örgün eğitim altında ve 2. öğretim statüsünde yürütülmektedir.

Programa kayıt tarihleri ve koşulları Anadolu Üniversitesi akademik uygulama esaslarına uygun olarak yürütülmektedir.

Program içeriği, öğrencilerin hazır bulunuşluk durumlarına göre 10-12 adet lisansüstü dersi ve ayrıca Eczacılık Fakültesi lisans programlarınde yer alan bazı alan derslerinden oluşmaktadır.

Ders başına ücret 420 TRY olarak belirlenmiştir.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu

Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu:

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ile atatürk Üniversitesi / Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü arasında ortaklaşa açılan Ortak Yüksek Lisans Programlarına 2013-2014 öğretim yılı Bahar yarıyılında öğrenci alınacaktır.

Başvuru koşulları ve kontenjanlar için tıklayın.

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Yüzüncü Yıl Üniv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu

Yüzüncü Yıl Üniv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu:

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

2013-2014 Bahar Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora Programı

Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşulları ve kontenjanlar için tıklayın.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü başvuru koşulları ve kontenjanlar için tıklayın.

Fen Bilimleri Enstitüsü başvuru koşulları ve kontenjanlar için tıklayın.

Sosyal Bilimler Enstitüsü başvuru koşulları ve kontenjanlar için tıklayın.

Trakya Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu

Trakya Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemiz Sağlık, Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitülerinin aşağıda belirtilen anabilim/anasanat dallarının lisansüstü programlarına 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar (II.yarıyıl) yarıyılında öğrenci alınacaktır.

Başvuru koşulları ve kontenjanlar için tıklayın.

Siirt Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu (Güncel)

Siirt Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu (Güncel):

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İLANI

2013/2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında, Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan Ortak Yüksek Lisans Programı kapsamında aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Tezli Yüksek Lisans öğrencisi alınacaktır.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Ortak Program: Ortak programlarda; öğrencilerin, zorunlu asgari toplam ders kredi miktarının en az üçte birini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nden alması zorunludur.

Namık Kemal Üniv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu (Güncel)

Namık Kemal Üniv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu (Güncel):

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsünün aşağıda belirtilen anabilim dallarının lisansüstü programlarına, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR YARIYILINDA öğrenci alınacaktır.

Başvuru koşulları ve kontenjanlar için tıklayın.

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsünün aşağıda belirtilen anabilim dallarının lisansüstü programlarına, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılında öğrenci alınacaktır.

Başvuru koşulları ve kontenjanlar için tıklayın.

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Öğrenci Girişi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖBS GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

İLETİŞİM ADRESİ:

Adres : İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Balatçık Kampüsü
35620 Çiğli İzmir
E-Posta : rektorlukikc.edu.tr
Telefon : +90(232) 329 35 35
Faks : +90(232) 386 08 88

Genel Bilgi
Yükseköğretim Kurumları Internet Destekli Dil Eğitim Portali öğrencilerimizin kendilerini geliştirmelerini ve eğitimlerini farklı kaynaklarla desteklemelerini sağlamak amaçlı geliştirilmiştir. Ayrıntılı bilgi için YÖKDİL nedir? ve Nasıl Kullanabilirim? bölümlerini inceleyiniz.

Öğrenci Kayıt

İzmir Katip Çelebi Üniv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu

İzmir Katip Çelebi Üniv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu:

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı,Kontenjan Ve Başvuru Koşulları İçin tıklayın.

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı,Kontenjan Ve Başvuru Koşulları İçin tıklayın.

İstanbul Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu

İstanbul Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

2013-2014 Eğitim Öğretim yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü programlara başvuru koşulları kılavuzu için tıklayın.

2013-2014 Bahar Lisansüstü Adaylarının Dikkatine (Önemli)

*Başvurular sadece online sistemden yapılacak olup hiçbir şekilde evrak teslimi olmayacaktır.

*Enstitümüzde sadece bir programa başvuru yapılır.

* Yatay geçiş kontenjanına müracaatlar başvuru haftası içinde Enstitü Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.

*Yüksek Lisans adaylarının yabancı dil ve mülakat tarihlerini ; Doktora adaylarının da mülakat tarihlerini web sayfamızdan takip etmeleri gerekmektedir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Başvurusu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Başvurusu:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle birlikte Profesörlerin Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1. 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 26. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak,

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Başvurusu

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Başvurusu:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Avrupa Birliği Enstitüsü, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Dişhekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknoloji Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'na aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş